Typer av optioner

Det finns många olika typer av optioner

30. maj 2024 av Tjäna pengar i Sverige / Trading

Bäst i test!
✔ eToro - Aktiehandel och trading: Pålitligt. Säkert. Globalt. Socialt. Registrera dig hos eToro eller prova gratis demo.

Det finns många olika typer av optioner. Optioner kan indelas i följande typer:

1. Börshandlade optioner

Börshandlade optioner (kallas även "listade optioner") är en klass av börshandlade derivat. Börshandlade optioner har standardiserade kontrakt och avvecklas via en clearingorganisation som garanterar att handeln är lämplig för dem. Eftersom kontrakten är standardiserade, korrekta prismodeller är ofta tillgängliga. Börshandlade inkluderar aktieoptioner, obligationer och andra ränteoptioner, optioner index eller helt enkelt indexoptioner och optioner på terminskontrakt och tjur-och bear kontrakt.

2. Optioner som säljs över disk

Kallad som TTC för optioner ("Over-the-counter" optioner), även kallad handel med optioner på norska). Sådana optioner handlas mellan två privata parter och är inte noterade på en börs.

Villkoren för en OTC-option är fria och kan anpassas individuellt till varje företag behöver. Generellt åtminstone en av motparterna till en OTC-option en väl balanserade institution, till exempel en bank eller ett stort börsnoterat företag. Optioner stil av detta slag handlas oftast "över disk" och inkluderar ränteoptioner och valutaoptioner.

4. Personaloptioner

Som sagt, det finns många olika typer av optioner. En annan klass av optioner, särskilt i USA, aktieoptioner för anställda. Norska IT-företag använder ofta denna form av aktieoptioner samt börsnoterade bolag i Norge, där dessa optioner till ledande befattningshavare, som ett sätt att öka prestanda på. Chefen får då belöning om företaget går bra, vilket ofta leder stiger aktiekurserna och chefen kan utlösa sina optioner med vinst.

5. Optioner i egendom

Andra typer av optioner finns i form av finansiella kontrakt, som i fastigheter där optioneren används ofta för att samla stora "paket" av egendom, mark eller mark och en förskottsbetalning av optioneren brukar anges som en inteckning eller lån till fastigheten.

Många former av optioner:

Förutom de ovan nämnda typerna av optioner, det finns också många olika typer av optioner.

Olika typer av optioner:

Europeisk option är ett optioner som endast kan utövas på slutdagen.

Amerikansk option är ett optioner som kan utnyttjas på alla handelsdag på eller före utgångsdatum.

Bermuda optioner är ett optioner som kan utnyttjas endast om angivna datum eller före utgångsdatum.

Barriär optioner finns optioner kännetecknas av att den underliggande säkerheten måste passera en viss nivå eller "barriär" innan den kan utövas.

Exotiska optioner - en bred kategori av optioner som kan innefatta komplexa finansiella strukturer.

Vanilla optioneret - det är faktiskt en form av optioner som kallas "vanilj optioner" och är en term för optioner som är exotiska, dvs innehåller inga finansiella komplexa strukturer.

Bäst i test!
✔ eToro - Aktiehandel och trading: Pålitligt. Säkert. Globalt. Socialt. Registrera dig hos eToro eller prova gratis demo.