Bli mer effektiv och tjäna mer

Effektivitet kan tolkas på många sätt

20. maj 2024 av Tjäna pengar i Sverige / Trading

Bäst i test!
✔ eToro - Aktiehandel och trading: Pålitligt. Säkert. Globalt. Socialt. Registrera dig hos eToro eller prova gratis demo.

Effektivitet kan tolkas på många sätt. I detta sammanhang tolkar vi effektivitet för att använda minsta resurser för att uppnå den mest.

Effektivitet kan definieras som förädlingsvärde dividerat med tillgångar. Matematiskt:

Effektivitet = värde / resurser

Värdeskapande formas av värderingar och resurser innebär att använda energi, tid, pengar, material etc. för att skapa dessa värden.

Det finns emellertid ingen klar definition, och är i förhållande till ett antal faktorer. Effektiviteten måste vara i förhållande till något annat vettigt.

Exempel 1: Om du tjänar 10.000 - dollar på handel 2000 - på valutamarknaden, då detta kommer att betraktas som mycket effektiv för de flesta. De resurser du har använt är i första hand dina pengar, din tid och din energi. Värde är vad du är kvar med, dvs 8,000, - i vinst.

Exempel 2: Om du tjänar 1.000.000 miljoner netto per år 2.000 timmar och inga investeringar än tid och energi du har investerat, har du tjänat 500 miljoner netto per timme. För vissa kommer detta betraktas som mycket effektivt jämfört med tidigare föreställningar, men för andra är det lägre än vad de har uppnått tidigare.

Effektivitet måste ses i relation till inte bara den förbrukade tiden, men också den energi du använder och hur svårt det är att utföra. Andra viktiga faktorer är riskerna du måste ta, och andra resurser som man måste offra för att nå ditt mål.

I detta sammanhang är det väl nästan obligatoriskt att nämna de 7 vanor mycket effektiva människor av Stephen R. Covey:

* Var proaktiv: Du kan antingen vara proaktiv eller reaktiv, planera och förbereda i förväg, eller svara först när en händelse inträffar. Covey menar med att vara proaktiv ta ansvar för alla aspekter av ens liv.

* Börja med slutet i åtanke: Det här är goda råd. När du startar något, tänk på hur du vill att slutresultatet ska vara. Fastställa långsiktiga mål.

* Gör det viktigaste först: Vi pratar sunt förnuft i kombination med god planering. En viktig punkt ERA prioritera långsiktiga mål som är viktiga men tydligen något som inte är brådskande, snarare än att spendera tid på uppgifter som är brådskande men inte viktiga.

* Tänk Win-Win: När alla (två eller flera parter) är nöjda med slutresultatet. Exempel du har accepterat ett erbjudande om ditt drömhus, och säljaren får ett pris han är nöjd med - både "vinnande".

Försök att förstå innan du försöker förstås: Om du försöker att ge råd eller hjälpa någon utan att först ha en empatisk förståelse för vad de verkligen vill, då resultatet kommer vanligtvis att de inte vill lyssna på dig eller din hjälpa alls.

* Synergier och samarbete: Synergy uppstår när människor arbetar tillsammans och utnyttjar varandra för gemensam nytta. Bygga olika krafter inom koncernen. När synergier utnyttjas fullt ut i en grupp kan åstadkomma mer tillsammans än på egen hand, säger Covey. Det hela är mer än summan av dess delar, den klassiska matematiska exempel 1 +1 = 3

* Självförnyelse: Delta i fritidsaktiviteter och göra något som kan bidra till självutveckling.

De sju vanor klassiska "De sju vanor mycket effektiva människor", en gammal bok med många bra punkter. Lite föråldrad är det kanske.

Här är några mer konkreta exempel för att bli mer effektiva i:

* Ventilera. En sinnrik tips vi plockade upp. Inomhusluftens kvalitet bör inte underskattas för dem som arbetar inomhus. Laboration som presenterades vid världens största inomhusklimat konferens på Danmarks Tekniska Universitet visar hur viktigt inomhusluftens kvalitet är. Kontorsarbete och uppgifter återkalla var otroligt 10-20% snabbare för dem som arbetade i den friska luften.

* Var en pragmatiker: en pragmatiker fungerar det, och avvisar allt annat.

* Åtgärderna bygger på praktiska och faktakunskaper snarare än teorier och spekulationer om vad som kommer att fungera.

* Ta pauser och vara kortfattad: Människor är inte konstruerade för långa perioder av koncentration. Håll möten så kort som möjligt, och eventuellt med avbrott för exempelvis var 3 Kvartal (justeras efter hur länge du tror att du har möjlighet att arbeta effektiv metod). När du kommunicerar, e-post eller prata i telefon, säger så lite som möjligt på kortast möjliga tid, men se till att mottagaren (s) har förstått dig rätt.

* Tilldelning av mat, vatten och kosttillskott: Energi och effektivitet är sammanflätade och utan mat och dryck inte ens ett geni. Ett annat bra tips är att tugga maten väl, matsmältningen ett verkligt fynd när det gäller energi.

* Ginseng, koffein, och en mängd andra kosttillskott kan ge dig energi, och energi. Inte alla alternativ är lika helsefremmemde, så du bör hitta en balans.

* Skriv ner ett dagligt schema och har ett övergripande mål. När du vet vad du ska göra under en dag, så att du kommer att skapa fokus på dessa uppgifter, i stället för att slösa tid på det som är mindre viktigt. Om du har en intäkt mål att tjäna 150.000 i månaden så att du har något konkret att förhålla sig till som gör dig fokuserad och därmed mer effektiv.

* Skriv ner allt oviktigt att du måste komma ihåg. Det finns ingen anledning att ta upp arbetsminnet att komma ihåg alla de mindre viktiga de små sakerna, som att du måste köpa mjölk och bröd efter jobbet. Det är post-it-lappar för sådana saker, så kan du använda din arbetsminne till något mer produktivt.

* Lyssna på andras erfarenheter: Du behöver inte uppfinna hjulet på nytt, och du behöver inte upprepa andras misstag. Läs biografier av människor som har uppnått vad du vill uppnå, lära av framgångar.

Produktivitet

Effektivitet och produktivitet är två begrepp med mycket gemensamt, både bland resursanvändning och ekonomisk tillväxt. Effektivitet är ett vidare begrepp, medan produktiviteten är inriktad på tillverkning.

När det gäller att tjäna pengar och bli rika, är produktiviteten minst lika relevant som effektivitet. Produktivitet är inte en term växter som producerar en eller annan produkt på löpande band, men kan användas i ett bredare sammanhang också.

Att tjäna pengar på ett produktivt sätt kan betyda samma sak som en snabb buck eller skapa ekonomiskt välstånd på kortast möjliga tid. Hur kan du tjäna pengar på ett produktivt sätt? Vi tror att det bästa svaret ska vara personlig, och du måste ta reda på detta genom trial and error, erfarenhet och kunskap.

Förslag på hur man tjänar pengar, får du dock med oss. Läs också olika artiklar på denna webbplats för att få konkreta exempel på att tjäna pengar.

Bäst i test!
✔ eToro - Aktiehandel och trading: Pålitligt. Säkert. Globalt. Socialt. Registrera dig hos eToro eller prova gratis demo.