Alkohol och träning

Alkohol och träning är sällan en brakombination. Se vad som händer när du dricker före, under eller efterträning!

Alkohol och träning
30. maj 2024 av Tjäna pengar i Sverige / Träning

Bäst i test!
✔ eToro - Aktiehandel och trading: Pålitligt. Säkert. Globalt. Socialt. Registrera dig hos eToro eller prova gratis demo.

Alkohol och motion inte blanda. Det förstörmuskler, minskar kvaliteten på träningen, och är verkligen inte en brabantning dryck. Du kan inte använda alkohol till bantning. Förutom att arbetadet dåligt att dricka om du ska bygga muskler, blir starkare, ellerövning i precision fitness, uthållighet eller träning.

Det har blivit vanligt att en riklig människor att ha vissa dryckerInnan han blev involverad i övningen.

dubbla argument ofta att de första, lite alkohol faktisktöka prestationsförmågan, och för det andra den negativa efterdyningarna avalkohol mer än väl av fördelarna med motion.

både effektivitet behöver vara. Olika studier harverkligen gjort klart att små mängder alkohol inte ökar muskulösuthållighet och resultaten av styrka, men dessa fördelar är. Efter20 minuter eller så, de negativa effekterna av att stiga till ytan, ochDessa uppväger lätt.

ogynnsamma dimensioner av alkohol innefattar minskad styrka ochuthållighet, minskad aerob kapacitet, längre återhämtningstid, endepression i kroppens förmåga att metabolisera fett, och även en retardation imuskeltillväxt

alkohol effekter också centrala nervsystemet och hjärnan. På lång siktkan vara orimliga alkoholkonsumtion orsakar drastiska försämring av centralanervsystemet, men också på kort sikt, nerv muskel interaktionminskat, vilket leder till förlust av styrka.

Dricka effekter även hjärtat och cirkulationssystemet.Dricka gör att kroppen bryter värme stimulering av blodkärlvilket leder dem att sträcka. Detta känns som en minskning uthållighetkapacitet. Muskler blir relativt kallt och sedan få långsammare och svagareUnder muskelsammandragningar.

Det är effekten av alkohol på blod effekter, återhämtningstiden efteroch under idrott. Regelbunden alkoholkonsumtion kan orsaka långvarigainflammation i muskelceller, vilket minskar funktionalitetenmuskelsammandragningar. Detta upplevs som ökad träningsvärk efter träning, ochfann att det tar längre tid för kroppen.

Dricka alkohol kan också leda till mag och näringproblem också. Alkoholkonsumtion uppsättningar av insulin i blodet som i sin turökar metabolismen av glykogen, vilket gör fettförbränningen mycket merproblematiskt. På grund av alkohol hämmar absorptionen av chefennäringsämnen kan det också leda till blodbrist och vitaminbrist (specielltmed B-typ vitaminer).

fördelarna med motion balansera negativaeffekter av alkoholkonsumtion, skall det påpekas vidare att områdenakropp som störst nytta av träning och inte nödvändigtvis de mestskadas av alkohol.

levern är den mest uppenbara organ som påverkas ialkoholförgiftning, eftersom det är levern som avgiftar alkohol. Ju mer dudricker, desto hårdare levern har att arbeta, och ingen av träningkommer direkt bidra till att återställa skadade leverceller.

samma sätt, eftersom alkohol är ett diuretikum, dricka stora mängderAlkohol lägger stor stress på njurarna också. Rakt igenom diuretikaåtgärder är hormonerna utsöndras, vilket leder till ökad vattenretention ochIngen tar sitt jobb på allvar vill detta.

budskap till idrottare här är enkel: om du vill drickaalkohol, gör det med måtta och aldrig dricka innan träning. Ävenen trivial mängd alkohol som konsumeras innan sporten kommer nästan säkertlägre punkt i övningen aktivitet för kroppen samt minskadidrottsliga prestationer.

Varför är det dumt att höjder, kombinerat motion och alkohol?

Studier har visat att små mängder alkohol ökar muskulära uthållighet ochkraftproduktion, men dessa fördelar är mycket kortlivade. Efter omkringTjugotal minuter problemen börjar. Alla negativa bieffekteralkohol helt uppväger eventuella fördelar som det kan ha på någon.Alkohol är ett toxin (gift) och sedan en mängd fysiska avvikelserkan förekomma.

Dessa kan minska din styrka, uthållighet, återhämtning kapacitet,aerob kapacitet, metabolisera förmåga att fett och muskeltillväxt. Alkoholkan också påverka hjärnan. Långvarig användning kan leda tillallvarlig försämring av det centrala nervsystemet. Med kortvarig användning, kannerv-muskel interaktion reduceras vilket resulterar i en förlust av styrka.

När alkoholen når muskelceller, kan det orsaka skador på dem.Inflammation i muskelcellerna är vanligt bland alkohol-användare. På långsikt, några av dessa skadade celler dör resulterar i mindrefunktionella muskelsammandragningar. Alkohol kan också ge dig mer träningsvärkefter träning gör rekreation perioder längre.

Alkohol har många effekter på hjärtat och blodcirkulationen också. Du kanse en minskning av uthållighet kapacitet när du dricker alkohol. Närdricka alkohol, dina ökar värmeförlusterna, eftersom alkohol stimulerar dinblodkärlen att vidgas. Denna värmeförlust kan orsaka att musklerna blirkall därmed bli långsammare och svagare under värkarna.

Alkohol kan orsaka matsmältningsproblem och näringsmässigaproblem. Alkohol orsakar en frisättning av insulin som kommeröka metabolismen av glykogen, vilket sparar fett gör fettförbränningensvårt. Eftersom alkohol även kan störa absorptionen av månganäringsämnen kan vara anemisk och brist på B- vitaminer. EftersomLevern är det organ som avgiftar alkohol, ju mer du dricker, destohårdare du lever har att arbeta och den extra stressen kan skada och till och medförstöra vissa leverceller.

Alkohol är också vätskedrivande så stora mängder kan sätta en helytterligare stress på njurarna. Under diuretiska effekten, myra diuretikahormoner utsöndras. Detta kan leda till ökad vattenretention och ingen somutövare vill att det ska hända.
alkohol, men har ingennäringsvärde, också har sju kalorier per gram, så attöveranvändning kan orsaka viktökning också.

måste konsumera alkohol, gör det med måtta och aldrig drickaalkohol precis innan träning, kommer då detta påverka din balans, koordinationoch dom. Kom ihåg detta, om du har tagit sig tid att ansträngaatt förbättra din kondition och din hälsa, varför tastort steg bakåt och förhindra överanvändning av förbättringaralkohol?

Alkohol förstör träning

Alkohol kan minska styrka, uthållighet, aerob kapacitet, produktiontid, sluta din förmåga att bränna fett, och även hämma muskeltillväxten.Alkohol har en skadlig effekt på hjärnan och det centrala nervsystemet.Dricka tiden kan orsaka allvarlig skada och försämringcentrala nervsystemet. Även med kort tids användning i små mängder,samspelet mellan muskler och nervsystem äventyras orsakarolika långsiktiga hälsoproblem.

Alkohol kan också orsaka skador på blodceller och cirkulationsrubbningarfunktioner, muskelsmärta, sömnproblem, matsmältningssystemetproblem, saktade muskel reaktioner och organskada. Om allaDetta är inte tillräckligt, orsakar alkohol också frisättning av insulinberätta för din kropp att den behöver lagra mer energi i form av fett.Precis vad du vill eller hur? Jag trodde inte det.

Vänta! Det är mer. På grund av alkohol störa kroppens viktigastenäringsämnen kan också vara näringsämnen bristfällig förextrem. Eftersom levern tvingas arbeta övertid för att filtreraalkohol från kroppen, kan orsaka allvarliga skador och till och medförstöra levern till den punkt av misslyckande.

Och eftersom alkohol är ett diuretikum, "party-tid" kan sätta en massivmängd stress på njurarna och till och med ökat vattenretention kanresultat.

Så låt oss komma till den korta och smala av det hela. Om du måstedricker alkohol, gör det med måtta och aldrig dricka innan du tränar, såDet försämrar din balans, koordination, ditt omdöme och eventuella fördelarträning.

Tänk på vad du lägger i din kropp - se saker från en ny prospektiv ochskörda frukterna av att fatta bra beslut.

Alkohol och bantning

Om du försöker gå ner i vikt, det olyckliga faktum om att drickaalkohol att det skulle vara mycket skadliga för dina ansträngningar viktminskning.Alkohol, särskilt öl och vin är en källa till tomma kolhydrater ochkalorier. Öl och vin finns nästan inget näringsvärde i form avvitaminer och mineraler, men har en stor mängd kalorier - cirka 100 iett glas vin och 200 i ett icke-ljus öl.

Även lättöl har typiskt ca 100 kalorier per 12 oz servering. Omdu dricker bara en eller två flaskor öl eller glas eller vin om dagen,Maj kaloriintag inte vara alltför dåligt för din midja, menAlkohol har många effekter i kroppen som kan hämma ansträngningar viktminskning,som att minska kroppens muskeltillväxt och minska kroppenssannolikheten för att bränna fett för energi, kommer båda att hindra digfrån att förlora mycket vikt som du vill.

Alkoholhaltiga drycker kan kraftigt inhibera produktionen avmuskelvävnad, särskilt hos män. Alkohol dämpar kroppens produktion avtestosteron, vilket är viktigt för att bygga muskelmassa. Dessutomockså negativa effekter på kvaliteten på din sömn. Eftersom du får ut det mestafrån din muskelmassa i sömnen som kroppen reparerar muskelvävnadbryts ner under styrketräning idag, dålig sömnleda till att du inte ser de resultat du vill ha från din styrkaträning.

dricka alkohol på en praxis dag, nästanutplåna de resultat du kommer att se från dina sessioner. Bygga muskler är enviktig del av viktminskning, eftersom varje kilo muskler du lägger på förarendin kropp att bränna cirka 50 extra kalorier varje dag för att stödja det,Muskler är mycket metaboliskt dyrare att stödja än fett. Även 50kalorier kanske inte verkar så mycket, om du lägger på tio pounds av musklerSå här bränner totalt 500 kalorier varje dag, vilket motsvarar en timmeintensiv träning. Det bästa är att kalori-bränning muskel egenskaper intekräver att du tränar och om du tränar kalorier brända av muskelstack med utförandet av övningen, vilket resulterar i en störrekalorier per dag.

Dricka alkohol kan ge upphov till att nästan helt slutaprocessen för lipolys. Lipolys är den process genom vilken kroppen omvandlar fettenergi, med andra ord, är det processen som ansvarar för att bränna fett.När du dricker alkohol, andelen lipolys med upp75%. Om du dricker alkohol, är kroppen mer benägna att behållafett istället för att bränna det som bränsle. Detta är naturligtvisfruktansvärt om du vill bränna fett och gå ner i vikt. Det rekommenderas attOm du vill gå ner i vikt bör du avstå från att dricka alkoholvarumärke, som trots kaloriintaget av en eller två ljus öl är försumbara,effekt om har på kroppens fettförbränning kapacitet kommer att hindra dinansträngningar för att gå ner i vikt.

Bäst i test!
✔ eToro - Aktiehandel och trading: Pålitligt. Säkert. Globalt. Socialt. Registrera dig hos eToro eller prova gratis demo.